Analýza vnitropodnikové dopravy & optimalizace plánu tras

Mnoho podniků využívá svůj vlastní vozový park, aby mohly garantovat lepší kvalitu přepravy, méně škod a flexibilnější reakce na přání zákazníků. Se zaměřením na tuto skutečnost by se měla pravidelně kontrolovat jeho hospodárnost a ziskovost.

Vectura Vám díky analýze vnitropodnikové dopravy poskytne východisko pro smysluplné a hospodárné využití Vašich vozidel. V případě potřeby sestavíme fundovanou kalkulaci rentability a vyhodnotíme vývoj nákladů při převedení transportů na externí spediční firmy.

Soustřeďujeme se na možnosti zlepšení a zvýšení efektivity a ukážeme Vám cesty, jak co nejlépe plánovat Vaše trasy. V konečném důsledku tak můžete ušetřit přepravní jednotky a celou oblast koncipovat rentabilněji.

Vectura Vám pomůže jezdit ještě lépe.