Celní náklady

Každý, kdo dodává, resp. nakupuje zboží, výrobní součástky nebo suroviny přes hranice zemí či kontinentů, nevyhne se jednoznačné celní deklaraci. Jak zjistíte, že na celních poplatcích nezaplatíte víc, než je nutné? Zcela jednoduše: s firmou Vectura! Prověřené know-how našich expertů explicitně zahrnuje revizi všech nákladů týkajících se celního odbavení Vašich výrobků odesílaných do zahraničí, resp. přivážených ze zahraničí.

Fungující celní odbavení zajistí hladký průběh procesů a finanční výhody. Výborným příkladem užitečné poradenské činnosti je inteligentní deklarace kódu Vašich výrobků dle celního sazebníku. Samotná deklarace je velkým krokem k optimalizaci Vašich celních formalit a je jedním ze základních předpokladů pro zefektivnění a minimalizaci vzniklých celních poplatků.

Jsme kvalifikovaným poskytovatelem veškerých služeb v oblasti cla a souvisejících nutných výdajů. Vaše dokumenty podrobíme důkladné kontrole a revizi a pomůžeme Vám tak trvale snížit Vaše náklady a rizika a identifikovat skryté potenciály.