Doprovázení procesů / implementace

Jste také toho názoru, že zavedení nově navržených přepravních a skladovacích procesů do firmy není žádná maličkost? A už vůbec ne při běžném denním provozu. Specialisté Vectura jsou na Vaší straně – jako profesionální asistenti a poradci.

Transportní benchmarking, vyjednání lepší podmínek, výběr nových dodavatelů: To je jen jedna strana mince. Aby se relevantní optimalizační potenciály, úspory a nárůst efektivity ve Vašem podniku také skutečně uvedly do praxe, je třeba změněná zadání dokonale implementovat a zakotvit. To většinou předpokládá změnu stávajících procesů, aby Vaši odborníci z oddělení transportu a logistiky mohli nadále nerušeně pracovat bez ztráty efektivity.

Profesionálové z Vectura Consulting poskytnou Vašim odpovědným pracovníkům v této fázi přeměny nezbytnou podporu a asistenci. Pomůžeme Vám nové projekty optimálně nastartovat – aby všichni zúčastnění proces adaptace perfektně zvládli, aby byly zachovány příslušné potenciály a dosaženy stanovené cíle.