Green Logistics – výpočet emisí pro ekologickou dopravu

Vliv dopravy na naše životní prostředí se stále více dostává do popředí veřejného zájmu. Pokud si chcete být jistí, že při optimalizaci Vaší logistiky bude zohledněno i životní prostředí, pak jste u nás v dobrých rukou.

Kromě naší hlavní činnosti, tedy analýzy dopravně-logistických procesů a s nimi spojených nákladů, nabízíme volitelný nástroj „výpočet emisí“. Výsledky Vám budeme názorně prezentovat. Při rozhodování, jakou spediční infrastrukturu, tedy kterého poskytovatele přepravních služeb budete v budoucnu využívat, tak budete mít k dispozici další doplňkové kritérium.

Vaši zákazníci tento přístup ocení. (O tom, jak moc Vám záleží na dobré bilanci CO2, přitom rozhodujete jen Vy.)

Naše rešerše / výpočty se řídí požadavky normy DIN EN 16258. Proto jsou všechny výsledky transparentní a snadno srovnatelné. Nespokojujeme se přitom pouze s dodržováním tohoto předpisu. Vyvinuli jsme dodatečnou metodu výpočtu, která je určená speciálně pro optimalizaci transportů. Poskytne Vám spolehlivou srovnávací základnu a při svém výběru tak můžete zohlednit ještě více ekologicky relevantních aspektů.