Jasné srovnávací hodnoty pro vyšší hospodárnost

Využívá Vaše firma veškeré stávající úsporné potenciály v souvislosti s nákladovým faktorem „logistika“? Jak byste mohli jezdit ještě lépe s využitím závazných srovnávacích hodnot (benchmarks) v oblasti odbytové a zásobovací logistiky a skladování? Žádný problém! Ukážeme Vám, jak na to! Jádrem naší poskytované služby je identifikace a realizace ekonomických potenciálů, které vyplynou z optimalizace přepravních postupů, struktury dodavatelů a logistických podmínek. Abychom odkryli skryté ekonomické potenciály, provádíme důkladné analýzy pomocí mnoha relevantní parametrů týkajících se nákladů, přepravy, překládky a skladování. Významným pomocníkem je nám přitom rozsáhlá databáze s mnoha srovnávacími nabídkami.

Benchmarking je pro Vaši firmu velice potřebný. Jen tak se Vám podaří vyrovnat se s inovacemi a trvale sílícím konkurenčním tlakem. Naše znalosti tržních podmínek podporují systematickou lokalizaci slabin ve Vašich vlastních podnikových procesech a nabízí řešení pro jejich optimalizaci.

Vectura chápe benchmarking nejen jako metodu, ale spíše jako nástroj pro Vaše podnikové vedení, aby bylo schopno identifikovat ekonomické potenciály a realizovat je. Ukážeme Vám, jak ještě více zefektivnit Vaši odbytovou i zásobovací logistiku a skladování.