Kontrola všech nákladů na přepravu a logistiku / optimalizace transportních nákladů

Od stávajícího stavu přepravy přes kontrolu plauzibility až po realizaci reklamací a refundací: Experti ze společnosti Vectura v rámci celého procesu přemýšlejí a jednají jednoznačně ve Váš prospěch. Jak vypadá skutečný stav Vašeho podniku a co je třeba učinit, abyste zůstali v čele? Jsou aktuální logistické náklady v souladu se všemi ostatními parametry přepravy, skladování, překládky a vyskladnění? Je fakturace Vašich logistických partnerů v celosvětovém měřítku konzistentní – nebo můžete uplatňovat nároky na refundaci? To jsou otázky, na které Vám poradci ze společnosti Vectura dají odpověď a zároveň poskytnou komplexní podporu.

Na přání zákazníků se specializujeme na analýzu stávající situace, stejně jako na kontrolu plauzibility komplexních nákladů v oblasti přepravy, distribuce zboží a skladování. Provádíme komplexní revizi přepravních nákladů i vysoce profesionální controlling celkových nákladů na logistiku a skladování. Využíváme k tomu vlastních nástrojů a závazných parametrů, k nimž patří objemové a hmotnostní poměry, vzdálenost, přepravní doby, počet překládek, časová okna pro nakládku a klasifikace Vašich výrobků na průmyslové zboží, zboží podléhající rychlé zkáze, hluboce zmrazené výrobky, resp. cenový segment.

Na tomto základě Vám sestavíme koncept optimalizace šitý na míru s důrazem na případné rezervy v hospodárnosti. Kromě konkrétních refundací Vám to může přinést další rychlé finanční výhody. Prověřujeme totiž zpětně nejen konzistentnost fakturace Vašich mezinárodních dodavatelů, ale zaměřujeme se také na cenové dohody, analýzy GAP, výdaje na kurýrní, expresní a balíkové služby, výdaje na spedici, námořní přepravu (FCL/LCL), leteckou přepravu a na vyúčtování pojistného na přepravní pojištění. Díky našemu komplexnímu řízení celého procesu budete na té správné straně.