Reporting klíčových ukazatelů

Všeobecná transparentnost je klíčovým prvkem, na který byste se měli soustředit v zájmu trvalé optimalizace nákladů na přepravu, logistiku a skladování. Ten, kdo náklady lépe rozklíčuje a přímo přiřadí, je také schopen lépe řídit všechny procesy. Vectura Vám pomůže zvýšit transparentnost Vaší logistiky včetně její grafické a číselné vizualizace.

Díky zodpovědnému plánování a řízení nákladů na Vaše transportní procesy, logistické postupy a skladování můžete učinit kvantový skok tím, že logistické cesty, celosvětové toky zboží a skladovací struktury transparentně rozčleníte. To je přesně oblast, kde Vás mohou odborníci z Vectura Consulting správně nasměrovat. Můžeme pro Vás například detailně analyzovat, jaké zboží a v jakých tonážích odesíláte do jednotlivých oblastí PSČ. Nebo pro Vaši firmu zcela přesně vyhodnotíme, jaké přepravní objemy do kterých zemí zasílá pozemní, leteckou či námořní dopravou – a co za to v konečném důsledku zaplatí. Transparentnost dále zvýšíte pomocí dalších parametrů, které pro Vás zjistíme: od počtu zakázek za den, měsíc a čtvrtletí přes údaje o průměrné hmotnosti zásilky až po procentuální vážení mezi zásilkami, které odesíláte ze závodu a vyplaceně do domu.

Na základě této nové transparentnosti, kterou získáte díky naší komplexní expertize všech transportních procesů, budete moci jednotlivé náklady ještě přesněji řídit. Jak stále znovu zjišťujeme v rámci naší spolupráce se stávajícími zákazníky, je pro oblast transportu, logistiky a skladování typická nepřehlednost. To vede k tomu, že jsou relevantní náklady často řízeny výhradně prostřednictvím celkového ročního rozpočtu. Následkem toho jsou logistické náklady často považovány za dané a neoptimalizovatelné. Ale věřte nám: Čím detailnější přehled získáte, tím lépe můžete jednotlivé oblasti prozkoumat a snížit tak Vaše náklady.