Koncentrované. Integrované.

Vectura Consulting GmbH je Váš partner pre prispôsobené a ucelené procesy a ich úspešnú realizáciu. Optimalizácia je našim poslaním – zrealizovať vaše vízie, znížiť náklady a zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť v oblasti dopravy a logistiky.

Zameriavame sa na poradenstvo v oblastiach logistiky, taríf/cien, controllingu, nákladných auditov a riadenia skladu. Ďalšia oblasť našich služieb je stanovenie a realizácia bilančných zásob a ekonomických podmienok. Modulárne prispôsobené služby a individuálne zamerané vašim potrebám. Pragmatickým prístupom dokážeme dosiahnuť optimálne výsledky.

Našim cieľom je znížiť vaše náklady a zároveň zvýšiť kvalitu. Vďaka tomuto sme schopní vybudovať vašu logistickú sieť, ktorá bude konkurencieschopná a pripravená do budúcnosti. Sme vaši odborníci v oblasti poradenstva, analýzy a optimalizácie prepravných a logistických procesov.

Služby