Colné náklady

Každý, kto dodáva alebo prijíma tovar, komponenty alebo suroviny za hranice štátov prípadne kontinentov, neunikne colnej kontrole. Ako sa presvedčíte, ze neplatíte viac ako je nutné respektíve potrebné? Veľmi jednoducho: s firmou Vectura! Osvedčené technické znalosti našich odborníkov zahŕňajú revíziu všetkých nákladov čo sa colného odbavenia týka.

Fungujúce colné procesy vám dopomôžu k hladkému priebehu. Pozoruhodným príkladom tejto užitočnej poradenskej činnosti je správne stanovenie kódu vašich produktov podľa príslušného colného sadzobníka. Táto skutočnosť sama o sebe predstavuje obrovský krok k zlepšeniu a zjednodušeniu formalít a minimalizuje vzniknuté náklady.

Sme vašim kvalifikovaným partnerom v prípade otázok, ktoré súvisia s colnými orgánmi a s tým spojenými výdavkami. Vaše dokumenty budú podrobené starostlivej kontrole a revízii – takže vám môžeme pomôcť dlhodobo znížiť náklady a odhaliť možné riziká.