Ekologická doprava – Výpočet emisií

Vplyv dopravy na životné prostredie sa čoraz viac dostáva do pozornosti širokej verejnosti.. Ak si chcete byť istý, že sa pri optimalizácii dopravných nákladov nezabúda na životné prostredie, tak ste u nás v dobrých rukách.

Okrem našej hlavnej činnosti t.j. analýzy dopravných logistických procesov a s tým spojených nákladov vám takisto ponúkame ďalšiu funkciu – emisnú kontrolu. Výsledky vám odprezentujeme v grafickej podobe. Toto je jedným z ďalších kritérií pri výbere a selekcií nových respektíve možných prepravných partnerov.

Vaši zákazníci ocenia tento záväzok. (Aká dôležitá je CO2 rovnováha pre vás a vašu firmu – o tom rozhodujete jedine VY.)

Naše stanoviská / výpočty sa riadia požiadavkami normy EN 16258. Z tohto dôvodu sú všetky výsledky transparentné a ľahko porovnateľné. Naša práca však nekončí len plnením nasledovných podmienok keďže sme vyvinuli ďalší spôsob výpočtu, ktorý je vytvorený špeciálne pre optimalizáciu dopravy. To vám poskytuje spoľahlivý základ pre porovnanie a zároveň môžete zvážiť všetky ekologické aspekty.