Kontrola a optimalizácia dovozných, prepravných a logistických nákladov

Vychádzajúc zo súčasného stavu dopravy cez overovanie spoľahlivosti ako aj vybavovanie sťažností a spätne získaných faktúr: Odborníci vo firme VECTURA myslia a konajú v celom procese, vo váš prospech. Ako vyzerá momentálny stav vašej spoločnosti a čo je potrebné k tomu, aby sa vaša firma posúvala dopredu? Splňajú súčasné náklady na logistiku všetky parametre dopravy a skladovania? Ponúkajú vám poskytovatelia logistických služieb súvisle s ich celosvetovými partnermi férové ceny – alebo môžete trvať na zmene? To sú otázky, na ktoré vám konzultanti VECTURA dokážu odpovedať – a poskytnúť podporu od A po Z.

Špecializujeme sa na analýzu momentálneho stavu, rovnako ako na kontrolu a oprávnenosť komplexných nákladov týkajúcich sa dopravy , distribúcie a skladovania . Vykonávame rozsiahlu revíziu nákladov rovnako ako aj vysoko odborný controlling čo sa logistiky a skladovania týka. Preto sme vyvinuli špeciálny nástroj a vďaka daným parametrom, ako je objem a pomer hmotnosti, vzdialenosti, doba prepravy, počet rámp, timesloty pre nakladanie a zaradenie tovaru na základe ich druhu (napr. chladené výrobky, vysoko hodnotné výrobky a pod.) ich dokážeme analyzovať.

Na základe tohto vytvárame koncept na mieru pre optimalizáciu logistiky a poukazujeme na možné úspory. Okrem konkrétnych úhrad to znamená aj rýchle finančné výhody pre vašu firmu. Nielen, že preskúmame doterajšie faktúry od vašich celosvetových dodávateľov, takisto sa zameriame na tarify, analýzu nedostatkov, a výdavky týkajúce sa kuriérskych a expresných služieb, povrchovej dopravy, námornej (FCL / LCL) ako aj leteckej dopravy, a samozrejme aj poistenia.