Reporting kľúčových ukazovateľov

Komplexná priehľadnosť je kľúčovým prvkom na ktorú by ste sa mali zamerať v súvislosti s optimalizáciou vašich nákladov. Koniec koncov ten, kto si dokáže lepšie vyčleniť náklady a priamo ich použiť, dokáže celú vec lepšie zvládnuť. Vectura vám tieto procesy zjednoduší a presvieti. Predstavíme vám vašu logistiku v grafoch a číslach.

Kvantový skok v plánovaní a riadení nákladov vašich logistických procesov a skladovacích služieb môžete urobiť v prípade že sa cielene zameráte na ich podrobnú analýzu a priehľadné plánovanie. To je presne tá oblasť kde vás odborníci VECTURA Consulting môžu správne nasmerovať. Sme schopní analyzovať vaše zákazky do detailov – t.j. ktoré produkty v akej hmotnosti a v akom objeme distribujete do ktorej krajiny respektíve častí sveta. Prípadne presne vyhodnotíme aké nákladné množstvá odosielate na zemi, letecky alebo loďou – a koľko za to v konečnom dôsledku platíte. Ešte väčšiu priehľadnosť získate keď do našej analýzy zaradíme ďalšie rozhodujúce parametre ako napr. počet objednávok za deň , mesiac alebo štvrťrok prípadne priemernú hmotnosť odoslaných balíkov.

Na základe tejto novej transparentnosti, ktorú vám vďaka našej komlexnej odbornej znalosti ponúkame, sa vám podarí jednotlivé procesy riadiť omnoho ľahšie. Ako sa väčšinou od našich zákazníkov dozvedáme sú v oblastiach ako doprava, logistika alebo skladovanie často procesy, ktoré sú nepriehľadné. Táto skutočnosť vedie k tomu, ze sa výška celkových nákladov zdvojnásobí. V dôsledku toho sú logistické náklady často považované za dané a neoptimalizovateľné. Ale verte nám: čím viac sa vám podarí detailne nahliadnuť do tohto oddelenia, tým ľahšie sa vám podarí preskúmať všetky aspekty a znížiť náklady.