Zmluvy týkajúce sa dopravy

Pamätáte si časy, keď jedna spolocnosť vyrábala výrobky vcelku a samostatne? V súčasnej dobe pojmy ako outsourcing, skladovanie a zmluvná výroba predstavujú nové formy spolupráce. Bez presnej dopravy a zmysluplnej logistiky nemôžu fungovať. Zavolajte si odborníkov z firmy VECTURA, ktorí sa vám postarajú o optimalizáciu vašich štruktúr. Medzi zamestnancami VECTURA nájdete šikovných odborníkov so zameraním na špecifické potreby modernej a vysoko výkonnej zmluvnej logistiky.

Nech už vaša spoločnosť vyrába automobily, vysoko náročné prístroje alebo ste len spoločnosť, ktorá sa podieľa na finálnej verzii produktu: náklady vzniknuté v súvislosti s týmito výrobnymi procesmi sú úzko spojené problémami dopravného a logistického charakteru. Pričom externí poskytovatelia logistických služieb zohrávajú zásadnú úlohu v medzinárodných výrobných reťazcoch.

Možno sa už dlhšiu dobu čudujete, či sú tieto veľmi zložité a ďalekosiahle procesy taktiež efektívne a úsporné. Špecializovaní a skúsení odborníci vo VECTURA Consulting vám dokážu na túto otázku odpovedať. Či ide o outsourcing, časť výroby, finálnu montáž – všetky tieto procesy sú stredobodom našej pozornosti: skúmame všetky zúčastnené procesy bez kompromisov a navrhujeme alternatívy v prípade potreby, ktoré sú výhodnejšie pre vás.